طراحی سیستم مداربسته کار پیچیده‌ای است که حداقل نیازمند داشتن دانش پایه درباره همه مراحل اجرای یک سیستم و اجزای آن می‌باشد. ولی نکته مهمتر آن است که قبل از طراحی سیستم بدانیم که مشتری از سیستم مورد نظر چه انتظاری دارد و اصلی ترین دلیل نصب سیستم مداربسته برای مشتری چیست تا بتوانیم با طراحی سیستم مدنظر مشتری نیاز وی را براورده سازیم 

اولین و مهمترین گام قبل از طراحی سیستم مداربسته ، دانستن و درک کامل نیازهای مشتری می‌باشد.ممکن است که مشتریان خودشان از لحاظ فنی با سیستم مداربسته آشنا باشند ولی اغلب آنها از آخرین پیشرفتهای فنی و قابلیتهای دستگاهها آگاهی ندارند

مهمترین نکته ، درک مفهوم عمومی است که مشتری از نظارت می‌خواهد که این نظارت می‌تواند نظارت مستمر و24 ساعته‌ بر دوربینها و فعالیتها باشد که بوسیله پرسنل امنیتی انجام می‌گیرد و یا شاید فقط نظارتی بدون مراقبت ( معمولا با ضبط مستمر) و شاید ترکیبی از هر دو حالت باشد. زمانی که نیازهای عمومی آنها را درک شد ، توضیح آنچه بوسیله تجهیزاتی پیشنهادی ما ، دست یافتنی خواهد بود ، مفید است. اجرای سیستمهای کوچکتر و ساده‌تر منطقا آسانتر است ولی زمانی  که اندازه سیستم به بیش از 16 دوربین افزایش یابد که برخی از آنها پن تیلت زوم باشد و تعداد مانیتورها بیش از چند عدد تعداد رکوردرها بیشتر از یکدستگاه و وجودکی برد کنترلرهای متعدد متغیرهای ناشناخته زیادی باید مدنظر قرار گیرند 


 در پایان : در طراحی اگر ما بتوانیم همان کارکردی را که قول داده بودید یا چیزی بیشتر از آنچه مشتری خواسته بود را به وی تحویل دهیم ، تصور مطلوبی در ذهن او ایجاد خواهیم کرد و اگر نتوانیم آنچه را اعلام کرده بودیم عملی سازیم ، به نارضایتی خواهد انجامید. به خاطر داشته باشیم اگر مشتری بار نخست کاملا از کار انجام شده  راضی باشد  ، این احتمال وجود دارد که دوباره برای پیشنهاد کار رجوع کند . پس یک طراحی صحیح بنا به درخواست مشتری میتواند علاوه بر رفع نیاز وی باعث افزایش مشتری برای ما باشد 
 

 

مراحل نصب و راه اندازی پس از طراحی اولیه و انتخاب کلیه تجهیزات توسط کارشناس و تایید آن توسط مشتری جهت نصب توسط نیروهای مجرب و آموزش دیده در سریعترین زمان ممکن انجام گرفته و جهت استفاده آموزش های لازم به کاربر داده خواهد شد