.... نصب کلیه تجهیزات شبکه اتاق سرور  سرو انواع سوئیچها روترها پچ پنل آرایش رک مودم  آنتن وایرلس و